Despre cărți – din partea autorului

ALEXANDRU PETRICICĂ 
profesor de limba şi literatura română, Craiova

Cartea “Gramatica limbii române pentru examene” este rezultatul unei îndelungate activităţi la catedră, a unei munci pasionate în domeniul limbii române şi se adresează elevilor – şi nu numai – care se pregătesc pentru liceu (clasele V-VIII), bacalaureat şi admiterea la una dintre facultăţile la care se susţine examen la gramatica limbii române.
Cartea respectă programele şcolare în vigoare, aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cuprinse în manualele de limbă şi literatură română (alternative) actuale, din clasele V-VIII, IX-XII, precum şi programele pentru admiterea la Facultăţile de Filologie, Drept, Academia de Poliţie şi Şcoala de Agenţi de Poliţie şi Jandarmi. De asemenea, cartea explică şi noutăţile de bază apărute în GRAMATICA LIMBII ROMÂNE, editată de ACADEMIA ROMÂNĂ, în anul 2005 (GALR).
Lucrarea cuprinde atât noţiuni teoretice, ilustrate cu exemple simple şi clare, evidenţiate prin însemnări vizibile (asteriscuri şi N.B.-uri), cât şi, după fiecare capitol, cu grile aplicative, gradate ca dificultate, în aşa fel, încât cel care o foloseşte să-şi verifice imediat noţiunile învăţate şi să-şi clarifice din mers eventualele neînţelegeri.

Vol. I – NOŢIUNI TEORETICE. EXERCIŢII APLICATIVE. GRILE COMENTATE

Primul volum cuprinde patru capitole şi anume: FONETICA, VOCABULARUL, MORFOLOGIA şi SINTAXA, fiecare capitol conţinând sublinieri de diferite feluri, pentru a scoate în relief noţiunile importante, precum şi 50 sau 100 de grile specifice capitolului respectiv, cu una, două sau trei variante de răspuns şi cu răspunsurile adecvate şi explicate la sfârşitul volumului.
Principiul care stă la baza acestui volum este cel didactic, autorul dorind ca prin claritate şi simplitate, elevii să înţeleagă şi să aplice teoria în rezolvarea problemelor de gramatică.
Volumul are un caracter practic, conferit de sistematizarea noţiunilor teoretice, de exemplificările numeroase şi de grilele aplicative.
În această ediţie am introdus la fiecare parte de propoziţie „Dificultăţi” care apar în analiza morfologică şi sintactică a unui text, precum şi multe exemple punctuale, în funcţie de subiectele care s-au dat în ultimii ani. Considerăm că această ultimă ediţie vine cu completări substanţiale legate de multe dificultăţi ale analizei gramaticale. De asemenea, în ultima parte a volumului am inserat SUBIECTELE DATE LA EXAMENE ÎN ANII 2016, 2017, ianuarie 2018 și august-septembrie 2018  explicate şi comentate (un număr de 2106 grile), precum şi NUME DE TARI, LOCALITATI şi LOCUITORI.

Vol. al II-lea – 3311 GRILE TEMATICE EXPLICATE ŞI COMENTATE

Volumul următor, strâns legat de primul, cuprinde grile tematice, pentru fiecare parte de vorbire, pentru fiecare parte de propoziţie, fiind completat cu opt teste şi cu SUBIECTELE EXPLICATE, DATE LA EXAMENE ÎN ANUL 2013, 2014 și 2015.
Folosind aceste cărţi, elevii se pot pregăti singuri sau sub îndrumarea profesorilor, având totodată posibilitatea de a se autocontrola. Numărul mare de exemple şi exerciţii aplicative urmăresc crearea şi dezvoltarea competenţelor şi a performanţelor de comunicare, formarea unei culturi lingvistice ca o componentă a culturii generale.
Aş fi bucuros dacă cei care se pregătesc pentru examene sau cei care vor să-şi perfecţioneze cunoştinţele de gramatică ar găsi în paginile de faţă răspunsuri precise, formulate într-un limbaj accesibil, la propriile întrebări şi soluţii pentru noţiunile lor neclare.
Profesor Alexandru Petricică

Despre cărți - din partea altor profesori

Conf.univ.dr. ADA ILIESCU

Eu, ca filolog, sunt, de fiecare dată, încântată, când pot ,,respira pe pagini” cu autorul unei lucrări din domeniul ”Limbii române”, a noastră!
De data aceasta, parcurgând cele două volume, redactate de Dl. prof. ALEXANDRU PETRICICĂ, am traversat ”clipe de înălțare spirituală și profesională”, lecturând, cu simț de răspundere, cele două lucrări ale colegului meu, rămânând profund emoționată de truda și profesionalismul Domniei sale!
Cine are ”curajul” să redacteze o lucrare de asemenea anvergură înseamnă că a ”păstorit ogorul limbii române”, având ani de experiență la catedră, precum și ”harul” de a poseda ”simțul limbii”, întrucât, se știe, că această disciplină, ”Gramatica” are nevoie de o relație ”osmotică” între ”Teorie”, ”Semantică” și ”Logică”, fiind cea mai controversată dintre toate materiile predate în școală, faptele de limbă fiind considerate de către diletanți ”interpretabile”.
Parcurgând cu atenție cele patru capitole: FONETICA, VOCABULARUL, MORFOLOGIA și SINTAXA, un filolog sau un elev / viitor student, este impresionat de setea de sistematizare, de ordinea derulării fenomenelor și de concizia exprimării, cu scopul de a fi înțelese de către cititori.
La truda D-lui Profesor se adaugă și faptul că s-a străduit să ne ofere o ”lucrare exhaustivă” în care modelele de limbă sunt prezentate noncontradictoriu și cât mai simplu – spre deosebire de alte lucrări care nu pot fi înțelese decât de autorii lor sau de către specialiști – deși ”Didactica modernă” impune autorilor de lucrări – oferite elevilor și studenților – ”să incrusteze în tipare eterne perfecțiunea”.
Strădania autorului a fost ”peste măsură” oferindu-ne nu numai ”Teoria” cu rigorile ei, ci și ”Practica analizei faptelor de limbă”, alcătuind GRILE clare, de la nivel mediu către dificil, urmate de explicații pertinente, la fiecare în parte.
Pentru toate acestea îl felicit pe autorul acestei ”lucrări monumentale” și o recomand românilor mei, cu toată responsabilitatea, în vederea pregătirii pentru examene.
Cu aleasă prețuire,
Conf. univ. dr. ADA ILIESCU

Claudiu Horjea – Profesor

Domnule Profesor, sunt fericitul posesor al cărţilor dumneavoastră. Când am primit astăzi mandatul poştal, am fost foarte bucuros şi am devenit nerăbdător să le am în mână. Nu am cuvinte să vă mulţumesc pentru generozitate. Aş fi pierdut foarte mult dacă nu aveam şi primul volum. Întâlnirea cu cărţile dumneavoastră a fost…dragoste la prima vedere. Nu exagerez şi, credeţi-mă, nu sunt genul ipocrit. Le-am răsfoit cu o mare curiozitate şi m-am lăsat sedus de explicaţiile clare, bine subliniate, de exerciţiile inspirat propuse, de subiectele şi rezolvările de la diferitele instituţii de învăţământ superior şi, nu în ultimul rând, de calitatea hârtiei…Abia aştept să încep să lucrez din culegeri. Cum v-am asigurat, în caz că am unele observaţii legate de conţinut, o să vi le transmit. De asemenea, aş vrea să dialogăm şi despre anumite aspecte controversate din limba română sau despre soluţiile eronate de la admiteri. De exemplu, de ce oare au considerat că în cuvântul “caraghios” există diftong? (Drept, 2012) Am văzut că dumneavoastră consideraţi că a fost o greşeală apărută pe internet. Eu am aflat că a fost soluţia oficială. Iar miza a fost mare, nu?
Vă admir pentru munca uriaşă pe care aţi depus-o la realizarea acestor cărţi de mare utilitate şi valoare. Sper că satisfacţiile profesionale sunt pe măsura efortului depus.
Cu deosebit respect,
Claudiu Horjea

Am credinţa că, împreună, putem să transformăm studiul gramaticii limbii române într-o adevărata pasiune!