fbpx

Noțiuni de gramatică și compuneri literare tematice
pentru clasele V-VIII

Teorie

Exerciții aplicative

Grile comentate

Cartea de faţă a fost concepută pentru a veni în sprijinul elevilor din cursul gimnazial, în aşa fel, încât la concursurile şcolare şi la examenele viitoare, aceştia să poată rezolva orice problemă teoretică sau practică, indiferent dacă probele la care vor fi supuşi vor fi de tip clasic sau de tip grilă.

Cartea respectă programele şcolare în vigoare şi explică şi noutăţile de bază apărute în GRAMATICA LIMBII ROMÂNE (GALR), editată de ACADEMIA ROMÂNĂ şi din DOOM 2. Această ediţie cuprinde atât modificările apărute deja în manualele școlare, cât și cele care vor fi introduse ulterior și fac referire la: complementul posesiv, complementul secundar, complementul şi propoziţia comparativă etc.

În scopul dezvoltării imaginaţiei – pe care se pune mare accent în programele şcolare – şi pentru a oferi elevilor din gimnaziu un îndreptar în realizarea cerinţelor de la clasă, am inserat câteva compuneri tematice, pe clase, care vor avea darul să iniţieze pe elevi în efectuarea temelor pe care le dau profesorii în clasă sau pentru acasă. Ele nu trebuie copiate, ci, sperăm, ca ele să fie un model de la care să se plece în îndeplinirea cu succes a dezideratelor cerute de şcoală.

Să nu uitaţi că mâine, poimâine, “şansa vieţii voastre ar putea să depindă de felul în care ştiţi să scrieţi ori să întreţineţi o conversaţie, un interviu, pe care îl veţi da şi la care se apreciază nu numai pregătirea profesională, ci şi degajarea, dezinvoltura cu care vă susţineţi punctul de vedere”.

FORMULAR DE COMANDĂ